Náš tým


Náš tým

Michal Ondrýsek – Managing Partner

Michal získal první zkušenosti v australské boutique investiční bance, kde pracoval na transakcích a projektech v oborech nemovitostí a potravinářství. Poté pracoval jako komoditní trader u obchodníka a tvůrce trhu v Londýně, kde se zaměřoval převážně na obchodování úrokových měr a ropy. Po příchodu do Prahy působil v oddělení oceňování u poradenské společnosti TPA Horwath a před spolu založením společnosti CEP Investments pracoval jako investiční manažer v investiční společnosti Hartenberg Capital. Vysokoškolský titul získal na australské Univesity of Sydney a aktuálně je CFA level III kandidát.
Michal Belan – Portfolio Manager

Michal se začal věnovat investicím na kapitálových trzích v průběhu svého bakalářského studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, kde získal inženýrský titul v oboru Finančního inženýrství. Jeho profesionální kariéra započala v průběhu studia stáží v Pricewaterhouse Coopers v oddělení auditu a pokračovala stáží v HSBC na pozici kreditního analytika. Po ukončení školy začal Michal pracovat jako portfolio manažer ve společnosti Generali Investments, kde spravoval téměř 100 milionů EUR v akciových podílových fondech zaměřených na environmentální a spotřebitelský sektor. Michal je také dlouholetým členem Klubu investorů a kandidátem CFA Levelu II.

Ivan Černohorský – Member of Investment Committee


Ivan působil dlouhodobě na vrcholových manažerských pozicích v investičním a komerčním bankovnictví naposledy jako CEO BAWAG Bank a.s. Od roku 2005 se věnuje vlastním investicím a podnikání v oblasti HR managementu a vzdělávání.